Terror Masthead

ראש מינהל חינוך ותפעול
אורט ישראל

משה קרפל, סמנכ"ל

view introductions
Roslyn and Isidor Jack Lyons
(Project sponsors)


Gideon Meyer
(World ORT)


Moshe Krepel
(ORT Israel)

המציאות בה אנו חיים בשנים האחרונות אינה קלה. אחת ממטרותיו
העיקריות של הטרור הרצחני היא פגיעה בבטחון האישי, פגיעה
בכלכלה ובמורל של העם, וזאת - ע"י פיגועים רצחניים המשבשים
את שגרת חיינו. בדיוק בתחומים אלו אנו מחויבים להיאבק בטרור
בלי לאבד תקווה. בעוד שיכולת הנוער להשפיע בתחומי הביטחון
והכלכלה מוגבלת - אם כי, בהחלט ניתן לפעול גם כאן ע"י ערנות,
שמירה בהתנדבות על מוסדות ציבור שונים, סיוע לנזקקים וכד' -
הרי בתחום המוסר, אני אכן מאמין שהאפשרויות גדולות יותר. כידוע,
לחוסן הרוחני של החברה יש השפעה על כל תחומי החיים ולכן חובה
עלינו, נוער ומבוגרים כאחד, לשמור על קור רוח, על גאווה לאומית,
לחזק ולהתחזק תוך אמונה בצדקת מטרתינו.

אדם בודד וכמו כן החברה, מתחזקים בין היתר באמצעות הבעת
רגשות ותחושות בדרכים שונות ואין כמו האמנות היכולה להיות לעזר
בעניין זה.


אורט העולמי, בנדיבותו של ידיד הארגון - סר ג'ק ליונס, יזמו תחרות
עבודות אמנות במטרה לאפשר לתלמידים להביע את תחושותיהם
בצל הטרור באמצעות הציור. אכן, התקבלו מאות עבודות
מעניינות ומרשימות, המביעות נחישות להגן על ארצנו ובד בבד
להגיע לשלום עם שכנינו.
 
צוות השופטים עמל שעות רבות בבחירת העבודות. הצוות בראשותו
של מר אריה גלוך, מנהל הוראת אמנות ועיצוב באורט, כלל את
השופטים הבאים: מר אלכסנדר בוגין - אומן וצייר, מר יעקב צים -
מעצב גרפי וצייר, גב' דליה בן אליעזר - מפמ"ר אמנויות העיצוב
משרד החינוך, מר שרון גזית - אנימטור ומורה בבצלאל, מר ישראל
פורט - צייר ומעצב, מורה לאמנות באוניברסיטה הפתוחה, גב' טלי
ירקוני - מרכזת מגמת אמנות בביה"ס אורט מלטון בת ים, גב' גרציה
סטרומזה - אומנית ומורה לציור בביה"ס אורט שפירא בכפר סבא.


ברצוני להודות בראש ובראשונה לכל התלמידים שהשתתפו
בתחרות, למרכזי המגמות, למורים לאמנות ועיצוב ולמנהלי בתי
הספר המשתתפים, לחברי ועדת ההיגוי, ד"ר א. איזנברג, שרון בן
צור, לד"ר ג. מאיר, סמנכ"ל אורט העולמי ולשופטים בתחרות.
 
תודה מיוחדת לאריה גלוך ולחנן בסיס שהפעילו את הפרוייקט ולסר
ג'ק ליונס על היוזמה והפרסים.
 Copyright 2003 World ORT & ORT Israel.
All images contained here are copyrighted and are
the property of World ORT and ORT Israel.
All rights reserved.